OM FÖRLAGET


Hemera bokförlag bedriver främst uppdragsutgivning av böcker inom svensk humaniora med särskild inriktning på historia, kulturhistoria, konsthistoria, herrgårds- och godshistoria, släkthistoria, biografier. Förlaget kan också anlitas för publicering av avhandlingar inom nämnda ämnen.


Förläggaren Marianne Wiiburg Setterblad är också formgivare och mångårig redaktör för Adelskalendern på Riddarhuset. Setterblad förlag uppgick i Hemera bokförlag i januari 2022.


Namnet Hemera är taget från grekisk mytologi där Hemera personifierar dagen. Hon var dotter till Nyx, Natten, och Erebos, Mörkret. Var morgon drog hon undan Nattens slöja och visade åter den skinande övre luften som utgjorde dagen för människorna.